Hein Offermans

 '...Bij humorloze mensen ben ik altijd op mijn hoede. Ze missen de broodnodige relativering, een academische vorm van afstand doet soms wonderen. 
Als je goed om je heen kijkt, kan je toch niet anders dan constateren dat er van alles mis is. Maar daar hoef je niet wanhopig van te worden. Liever niet zelfs. 
Mildheid, mededogen en levenslust zijn een veel welluidender antwoord op het menselijk tekort dan een knarsetandend klagen.'

drs. P